Specifikacije proizvoda
Dokumentacija

Navodila za delo s samolepilnimi tesnili
Navodila za suho zasteklitev
Možni zapleti z lepilom pri samolepilnih profilih
Tehnični list

Prospekt Schlegel o suhi zasteklitvi z vidno pritrdilno letvijo
Prospekt Schlegel o suhi zasteklitvi z nevidno pritrdilno letvijo
Prospekt Schlegel o suhi zasteklitvi - star

Ostale informacije

Za lažjo in profesionalno montažo profilov priporočamo uporabo originalnih orodij, najdete jih v zavihku Orodja. Nekaj priprav je vidnih tudi na originalnih prospektih v prilogi.

Kako zatesniti kotni spoj

Samolepilno Da
Material EPDM